Masáž meridiánov, 12 meridiánov pravá strana tela a masáž 12 meridiánov ľavá strana tela a základná jangová a jinová dráha, cca 60min.-. Masáž sa vykonáva končekom prsta, alebo tyčinkou. Na jej konci je gulička, ktorá robí tonizačný ťah rýchlejší a účinnejší. Každý meridián sa pridružuje k určitému orgánu. Meridiány dohromady tvoria energetický obeh. Energia (čchi) prúdi v presne určených dráhach a časovom poriadku, stáva sa súčasťou jednotlivých orgánov, oživuje ich a udržuje v činnosti a vzájomnej harmónii. Viac: VIDEO

Kontraindikácie: 
 • ťažšia forma astmy bronchiale
 • záchvatové stavy napr. epilepsie
 • rizikové tehotenstvo, gravidita do 3 mesiaca
 • ťažké migrény
 • kardiorespiračná nedostatočnosť, maligná hypertenzia a arytmia
 • horúčkovite stavy
 • všetky choroby v akútnom štádiu aj psychické
 • chorobná podvýživa
 • zhubné nádorové ochorenie
 • otrava a závislosť na alkohole a návykových látkach
 • TBC a iné infekčné, prenosné ochorenia
 • AIDS
 • roztrúsená mozgomiešna skleróza a iné organické ochorenia CNS a miechy
 • labilný diabetes mellitus, kolísavá glykémia