Sedavý spôsob života, preťažovanie krčnej chrbtice, ale aj stres vedú k nárastu problémov s krčnou chrbticou. TRAKCIA 
vďaka ktorej dochádza k relaxácií svalov a zmene napätia kĺbových puzdier, znižuje  tlak na preťažené kĺby a platničky chrbtice.
 Využívala sa, už za čias Hippokrata, kedy sa pomocou nej liečili bolesti a napravovala skolióza. Bolesti hlavy, migrény, nevoľnosť, pukanie, praskanie pri rotácii krčných stavcov, vertigo poruchy, problémy v emocionálnej oblasti a myslení, desivé stavy, strach, zvýšená spavosť, nervozita ,zlé znášanie hluku, tuhosť. Tieto príznaky sa dajú zmierniť dokonca odstrániť pouvoľňovaním napätia medzi stavcami a hlavne prvý stavec atlas C1 ktorý sa nachádza na krku hneď pod lebkou. Je blízko mozgového kmeňa, keď mozog vysiela informácie do tela, prechádzajú okolo Atlasu a môžu nastať zdravotné komplikácie, keď (C1) nie je na svojom pôvodnom mieste.  Uvoľnenie prvého stavca je veľmi doležíte aj pre cievne zásobenie mozgu, ktoré je čiastočne vedené práve v tejto oblasti a zabezpečuje cievne zásobenie pre hornú časť miechy, medzimozog, mozoček a zadnú časť mozgu. Pravá a ľavá vetva sa spájajú do artérie basilaris, ktorá prispieva k cievnemu zásobeniu stredného ucha a aj vestibulárnych aparátov. Prostredníctvom Willisovho okruhu sa artéria basilaris podieľa na dokrvovaní ďalších častí mozgu. Artéria vertebralis prechádza stavcovými otvormi pozdĺž celej krčnej chrbtice a obtáča Atlas (C1) a zozadu vchádza do lebky cez veľký otvor (foramen magnum). Vhodným cvičením, masážami a trakciou, môžeme zmierniť odstrániť hore popísané symptómy. 


Odporúčam tieto videá.