Prevádzka
 Galaxia pasáž
 M.R.Štefánika 27, 90001 Pezinok
 Tel.č.: 0903 222 662 
 e-mail: masaze.thoma@gmail.com
 Lackovič Martin
 Sídlo firmy
 D.M.J.,s.r.o.
 Šúrska 4, 831 06 Bratislava
 IČO: 35796545
 DIČ: SK2020234953