Storno podmienky

 Z dôvodu prípravy kúpeľa aj iných masáži je potrebné ohlásiť zmenu alebo zrušenie rezervácie minimálne 2 hod. vopred na tel. čísle +421 903 222 662, pokiaľ nezdvíham pošlite SMS. Dohodneme náhradný termín.  Pokiaľ rezervovanú masáž nezrušíte a na masáž sa nedostavíte, požadujem uhradiť masáž v plnej sume.